Yapılması Gereken Testler Nelerdir?

Parmağınızı kestiğinizde kan çok fazla kan kaybetmenizi engelleyecek şekilde kanımız normalde pıhtılaşacaktır. Trombofili, kanın pıhtılaşmasının gereğinden fazla yapan bir durumdur. Trombofili kalıtımsal olarak alınabilir (genetik olarak geçilebilir) veya sonradan başka hastalıklara bağlı oluşabilir (kalıtımsal değil).

Trombofili ile birlikte bir gebelik kaybı öyküsü varsa, buna antifosfolipid sendromu veya APS denir.

Antifosfolipid sendromu (APS) testi, lupus antikoagülanı ve antikardiolipin ve belki de A2GPI antikorları için bir kan testi ile yapılır. Sonuçlar şunlara bilgi sağlayabilir:

(1) APS tanısı koymak,

(2) hamilelik kayıplarına katkıda bulunan bir faktör olduğunu göstermektedir

(3) Antifofolipid sendromunuz var ise olası bundan sonra uygulanacak tedaviyi düzenlemek

(4) APS ile ilişkili diğer ilerleyen gebelik haftalarında karşılaşabileceğiniz sorunların önlenmesine yardımcı olur (örneğin gebelik zehirlenmesi (preeklampsi).

Kalıtsal trombofilinin de tekrarlayan düşüklerin önemli bir nedeni olup olmadığı açık değildir.


HORMONAL TESTLER NELERDİR?

Troid Bezi Testleri: Troid bezinin fazla veya az çalışması tekrarlayan düşükler için bir risk faktörüdür. TSH düzeyinizin 2.5 ila 4 mg /dl arasında olması ideal gebelik için istediğimiz kan düzeyidir.

İnsulin Direnci: HOMA ve QUİCK testi ile tanısı konulur. Tekrarlayan düşükleri olan hastalarda 3.5 kat fazla görülmektedir. Özellikle kilo probleminiz varsa ailenizde şeker hastalığı olan birinci derece yakınlarınızın olması ve polikistik over hastalığında insülin direnci testleri öneriyoruz.

Prolaktin Hormonu Fazla Salgılanması: Prolaktin hormonu süt hormonu olarak bilinir. Ana görevi doğum sonrası meme dokusundan süt üretmektir. Normal değeri 10-25 ng/ml’dir. Prolaktin hormonunun yüksekliği ve düşüklüğünün tekrarlayan düşükler ile ilişkisi tam olarak kanıtlanmamış olsa da risk faktörleri arasında yer almaktadır. Son çalışmalarda kan düzeyine bakılması önerilmemektedir.

D Vitamini: Tekrarlayan gebelik kaybı olan hastalarda vücut savunma problemlerinin değiştiği ve D vitamini düzeyinin daha düşük olduğu saptanmıştır. Kan D vitamini düzeyinizin en az 30 mg /dl olması önerilmektedir.


GENETİK ANALİZ YAPTIRMALI MIYIM?

Bir insanın gözlerinin rengi, burnun şekli vb. için her bireyin vücudunda olan bir gen kombinasyonu vardır. Bebeğinizin genleri, anne ve babanın genlerinin bir birleşimidir. Gebelik sırasında genler birleştirildiğinde (yumurta ve sperm bir araya geldiğinde) hatalar oluşabilir. Bu hataların veya anormalliklerin bazıları önemli olabilir ve hayatta kalamayan bir fetüsle sonuçlanabilir. Bu nedenle, fetüsteki genetik hatalar hamilelik kaybının nedeni olabilir, özellikle bu durum ileri yaş gebeliklerinde daha sık görülür.

Gebelik dokusu üzerinde genetik test yapılması (fetal karyotipleme olarak adlandırılır) tüm tekrarlayan düşükleri olan vakalarında önerilmemektedir, ancak doktorunuz herhangi bir özel kaybın nedenini belirlemeyi deneyebilir. Test, fetüste genetik bir hata veya anormallik olduğunu gösteriyorsa, bunun gebelik kaybının nedeni olabileceği anlamına gelir. Bu, sizin için önemli bir bilgi olabilir, ancak aynı sebeple diğer kayıplarınızın da meydana gelip gelmediğini size söylemez. Bir sonraki hamilelikte sağlıklı bir bebeğin şansını artıracak tedavilerin olmadığını bilmek de önemlidir.

Her iki ebeveyne yapılan genetik testler (ebeveyn karyotipleme olarak adlandırılır) ebeveynde bir soruna neden olmayan, ancak fetüste genetik bir bozukluğa neden olabilecek genetik bir anormallik gösterebilir. Ancak anne ve babada genetik anormallik bulma şansı azdır ve bir anormallik bulunsa bile, sağlıklı bir bebeğin olma ihtimali yüksektir. Bununla birlikte konjenital anormalliği olan bir aile üyeniz (kalp defekti, spina bifida, down sendromu veya diğer sendromlar) varsa, genetik anormallik yaşama şansınız daha yüksek olabilir ve doktorunuz genetik test önerebilir (bir kan yoluyla her iki ebeveynin testi). Eğer aile risk faktörleri riskiniz yoksa, genetik analizin bir anormallik gösterme olasılığı çok düşüktür.

Toplumumuzda genel olarak embriyoda anomali (kusur, sakatlık) görülme olasılığı 10 kat artmıştır. Bilinen sebepler arasında en sık görülenlerden birisi genetik kusurlardır.

Özellikle akraba evliliğiniz var ise doktorunuz uygun gördüğü takdirde genetik analiz ve danışmanlık yaptırmanız önerilir.


Tanıda Kullanılan Diğer Testler: 

ANA Testi
Ultrasonografi
Sonohisterografi (SHG)
Rahim Filmi (Histerosalpingografi (HSG))
Histeroskopi

Paylaş

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email