Tekrarlayan Düşüklerin Tedavisi Var Mı?

Tekrarlayan düşüklerin yarısından daha azının belirgin veya tedavi edilebilir bir nedeni vardır. Düşükleri olan kadınların neredeyse üçte ikisi sonuçta sağlıklı bir hamilelik yaşayacaktır- çoğu zaman ekstra bir tedavi uygulanmaz. İki veya daha fazla düşük yaşadıysanız, kadın hastalıkları doğum uzmanınızla konuşmalısınız.

Tekrarlayan Gebelik Kaybı’nda İmmunoterapi Etkisi Var mıdır ?

Pek çok kadında, düşüklerin nedeni açıklanamamakta ve bu alandaki bazı araştırmacılar ile vücut savunma hücrelerini ilgilendiren (immünolojik) bir etyoloji olduğunu öne sürmelerine neden olmaktadır. Normal gebelik, dokusu (trophoblast) annenin savunma hücrelerini uyarır bunun nedeni bu dokunun genetik yapısının yarısısının babadan gelmesindendir. Bu nedenle gebelik dokusu bir miktar anne vücut savunma hücreleri için yabancı bir dokudur. Eğer gebelik tam olarak yabancı bir doku olarak algılanırsa anne vücudu gebeliği red eder. Bu tamamen kendi dokusundan olmayanı tanıma başarısızlığı gebeliğin tekrar tekrar reddedilmesi, bazı kadınlarda tekrarlayan düşüklerin meydana gelmesinin bir nedenini olabilir. Bu nedenle anneyi kendi vücut savunma hücrelerine karşı bağışıklı kılarak koruyucu bağışıklık tepkilerini uyarmak için çeşitli tedavilerde bulunulmuştur. Çin’li kadınlarla yapılan çeşitli çalışmalarda lökositlerle aşılama ile tedavi edilen nedeni açıklanamayan tekrarlayan düşük yapan her üç kadından biri gebelik elde etmiştir.

Annede görülen tedaviye bağlı % 0.5- 2.1 oranında yan etki gözlenir. Bunlar viral enfeksiyonları (hepatit ve sitomegalovirüs), grip benzeri semptomlar ve transfüzyon reaksiyonlarından kaynaklanan ateşi içerir. Bunun yanında gebelik ile ilgili erken doğum, intrauterin büyüme kısıtlaması ve fetal ölüm gözlenebilir.

Bugün hala bu tedavi ile ilgili kullanılacak optimal lökosit sayısı, hamilelikten önce mi yoksa hamilelik sırasında mı tedavinin uygulanacağı veya uygulama yolu net değildir. Babadan alınan hücreler ile immünizasyon, bir başka bireyden (donor) hücre immünizasyonu, trofoblast membran infüzyonu ve damardan verilen immunglobünler (IVIG )gibi çeşitli tedavilerin canlı doğum açısından hiç bu tedavilerin verilmediği hastalar ile kıyaslandığında bu tedavilerin üstünlüğü şuan için belirsizdir. Ancak özel olarak taranmış veya seçilmiş, immünolojik problemi olan bir grup hastada immünoterapinin potansiyel bir yararı olabilir.

Paylaş

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email