Hormonal Faktörler

TEKRARLAYAN GEBELİK DÜŞÜKLERİNDE HORMONAL FAKTÖRLER NELERDİR?

Troid bezinin fazla veya az çalışması tekrarlayan düşükler için bir risk faktörüdür. TSH düzeyinizin 2.5 ila 4 mg /dl arasında olması ideal gebelik için istediğimiz kan düzeyidir.

Troid bezi hormonlarının troid bezinden kısmen veya tamamen yapılamaması sonucu gelişen troid bezi hastalıklarında (Örneğin: Subklinik Hipotroidizm) kan değerlerinde serbest troid hormonları normal çıkmış bile olsa yaklaşık 4 kat fazla düşük riskinin olduğu çalışmalarla ortaya konmuştur. Az miktarda tiroid hormonu (hipotiroidizm), tekraralayan düşükleri olan kadınlarda sıklıkla bulunur ve gebelik kaybı riskini artırabilir. Aşırı tiroid hormonları üretimi (hipertiroidizm), hamilelik kaybına rağmen olmasa da birkaç gebelik komplikasyonuyla ilişkilidir.

Anti TPO antikorları ve ANTİ Troglobulin (Anti TG) adı verilen tiroid antikorları tiroid fonksiyon bozukluğuna yol açabilir. Bunun yanında antikorlarının pozitif olması düşük riskinin 4 kat fazla olduğu çalışmalarda belirtilmiştir.

Troid testlerinin ana yapılma amacı sizlere;

(1) tiroid fonksiyon bozukluğu tanısı koymak,

(2) hamilelik kayıpları için muhtemel bir sebep veya katkıda bulunan faktör gösterdiğini,

(3) olası tedaviyi önermektedir.

Paylaş

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email