Zayıf Sperm Etkisi

ZAYIF SPERM TEKRARLAYAN DÜŞÜKLERE NEDEN OLUR MU ?

Sperm kalitesi, düşük nedeni olabilir. Ancak bunun yanında gebelik kaybına neden olan birden fazla faktör vardır. Sperm fragmantasyonu (DNA fragmantasyonunda yükseklik) bunu belirlemek için SCSA, Tunnel testi, Comet ve Halo testi kullanılabilir. Ayrıca erkeklerde çevresel faktörler iyileştiğinde alkol ve sigara tüketimi azaldığında kilo verildiğinde sperm fragmantasyon oranı azalmaktadır. Bunun yanında diğer testler, Y kromozomu mikrodelesyonları , Sperm anöploidileri, MTFR polimorfizmi ve telomer kısalığı testleride doktorunuz uygun görürse yapılabilir. (terimler biraz açılabilir mi bilemiyorum, kontrol edebilir misin?)

Doktorlar yakın zamanda tekrarlayan düşük kaybına neden olan erkek nedenlerine bakmaya başladılar ve şimdi hasarlı spermlerin gebelik kaybı riskini artırabileceğine dair bazı kanıtlar bulunmuştur. Hala çok daha fazla araştırmaya ihtiyacımız var, ancak sperm DNA hasarı değerlendirmesi, babaların hamilelik kaybındaki rolü hakkında bazı bilgiler sağlamak için çiftlerde düşünülebilir.

Paylaş

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email